THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5690568
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 4706557
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3183104
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3132996
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3120701
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2648901
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2613495
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2375694